Proč feng shui?

Feng shui, nebo také feng šuej, je čínské učení, které se zabývá harmonizací prostoru pro jeho obyvatele. Je spojeno s pozitivní energií, která do prostoru přináší zdraví, štěstí a prosperitu. Cílem feng shui je vytvořit ideální prostor pro žití konkrétní osoby/rodiny, takový, aby se v něm cítili dobře. Toto čínské učení se zabývá dispozičním řešením prostoru, rozmístěním nábytku a poté jeho barevností a doplňky. Je spojeno s tradiční čínskou medicínou, a proto hlavní náplní je změna přinášející pozitivní přínos z hlediska zdraví.

FENG   SHUI – CO TO JE?

Feng shui se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Pokouší se nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie čchi. Takovým prostorem může být například byt, dům, pracoviště, zahrada nebo město.

Je to následování přirozenosti a harmonizace života. Ladění prostoru pro živé i mrtvé nebo také akupunktura prostoru a času.

Feng Shui znamenalo ve staré Číně umění udržovat ve správné rovnováze vodu (shui) a vítr (feng). Voda je důležitý zdroj zemské energie pro život lidí, rostlin a zvířat, vítr je zdroj energie z nebes. Oba tyto elementy v harmonické rovnováze lidem pomáhají, ale dokáží člověku i škodit (povodně, divoká voda, vichřice). Feng shui umožňuje nastolit harmonii energií, zlepšit naši životní situaci, zdraví a mezilidské vztahy.

Feng shui má dvě hlavní školy: školu formy a školu kompasu. Pracuje mimo jiné s polaritou jinu a jangu a s tzv. pěti elementy (voda, země, dřevo, oheň, kov) a snaží se mezi nimi nastolit harmonii prostřednictvím barev, tvarů, materiálů, vůní i zvuku.

Je jedním z osmi pilířů tradiční čínské medicíny. Jedním z pilířů této nauky je i čínská astrologie.

Pět faktorů, které ovlivňují náš osud/svět:

  1. Předurčení = kdy, kde jsme se narodily,…
  2. Štěstí = systém kroků, které dokážeme ovlivnit
  3. Feng shui = vyvolání změn vnějšími prostředky
  4. Charita = dát někomu něco, aniž bychom požadovali něco zpět
  5. Sebezdokonalování

Pilíře učení feng shui:

  • Celé učení se opírá o tok energie čchi, která je všudypřítomná, vyživuje prostor kolem nás, jejím zdrojem je neustálá dynamická přeměna energií Jin a Jang. Množství a kvalita energie čchi mají přímý vliv na naše zdraví a vitalitu.
  • Živlový pentagram – univerzální systém, který udává životní element člověka, ovlivňuje harmonii mezi lidmi navzájem, harmonii prostoru, je pomocníkem při prevenci i léčení podle tradiční čínské medicíny.
  • Schéma Pa-Kua – další univerzální systém, s jehož pomocí lze identifikovat hlubší příčiny problémů v životě lidí, posouzením mikrokosmu, ve kterém člověk žije – jeho místností, pracovního stolu apod. Jednotlivé předměty, jejich umístění v prostoru a jejich současný stav vypovídají srozumitelnou řečí o kvalitě života lidí, o pravých příčinách jejich problémů či nemocí.
  • Faktor času – všechno kolem nás je v neustálém pohybu, život lidí, ale i naší planety i celého kosmu se odehrává v různých časových cyklech, každý tento cyklus má svou specifickou energii. Významnou součástí je tradiční čínská astrologie a kosmologie, vycházející z dlouhodobého pozorného sledování přírody i nebeských událostí starověkými učenci.

Všechno je energie, všechno je živé, ve všem je energie. Ke všemu bychom se měli chovat jako k rovnocennému partnerovi.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *