DĚTSKÝ POKOJ_KONCEPT

Rodina řešila jak využít prostor v podlaží velkého domu, který měl velké tepelné ztráty. Mělo dojít k zatepletí střechy a společně, tak proč to nevyužít i pro vnitřní rekonstrukci – doplnění příčky a zaklopení krovu.

Nejlepší variantou, jak využít prostor, bylo vytvoření druhého dětského pokojíčku. Vznikly tedy tři návrhy, jak by se příčka mohla umístit.

 


VARIANTA 1
DĚTSKÝ POKOJ_koncept_151115_Stránka_3DĚTSKÝ POKOJ_koncept_151115_Stránka_4


VARIANTA 2
DĚTSKÝ POKOJ_koncept_151115_Stránka_5DĚTSKÝ POKOJ_koncept_151115_Stránka_6


VARIANTA 3
DĚTSKÝ POKOJ_koncept_151115_Stránka_7DĚTSKÝ POKOJ_koncept_1511153


PŮVODNÍ STAV

DĚTSKÝ POKOJ_koncept_151115_Stránka_1DĚTSKÝ POKOJ_koncept_151115_Stránka_2


 

koncept_listopad 2015