INFOMAPKA GCKO

Grafické zpracování orientační mapky v golfovém resortu Konopiště. Doplnění nových hotelových budov.

NÁVRH:

Výstřižek


 

PŮVODNÍ STAV:

Obraz_Mapka_2012[830x585].indd


listopad 2015